Funderingar på att renovera köket

Köket, hemmet hjärta, det är något många vill renovera. Att göra en köksrenovering, det kan kosta en hel del pengar. Särskilt om man då tar in hantverkare för att göra hela jobbet. Det man kan göra för att få ner kostnaden, det är att göra vissa delar själv. Att riva ut det gamla köket, det är något alla kan göra. Sedan finns det saker man inte får göra själv när man renoverar köket och det är om det ska göras elinstallationer, eller om det är VVS-arbeten. Då måste man ta in hantverkare med rätt sorts behörighet. Jag har funderingar på att renovera mitt kök. Dock är det bra att börja med en bra planering, sätta en budget och så vidare. Det är ju annars lätt att det dels drar iväg i pengar, dels inte blir som man har tänkt sig. Jag vet att jag vill ha flera elkontakter uppsatta, samt rejält med arbetsytor. Kanske det går att även öppna upp och få större kök genom att ta ner en vägg. Det är ju inte fel att ha ett stort och luftigt kök. Kanske även sätta in en köksö. 

Leave a Reply